Palvele yhteisöäsi!

Julkisen hallinnon muutokset

Modernin ajan nopeat muutokset ja epävarmuus on johtanut siihen, että lakien ja säädösten tuottamisessa ja jalkauttamisessa toimintatavat nousevat yhä tärkeämmälle sijalle. Vanha byrokratiaprosessi ei riitä. Muutososaaminen on aivan kriittinen tekijä julkisen hallinnon tehtävässään onnistumisen kannalta.

Yksittäinen julkisyhteisö ei nykyään ole vain isomman julkisyhteisön tahdon toteuttaja. Lakisääteisten tehtävien lisäsi esimerkiksi kaupunkien ja kuntien pitää huolehtia myös oman yhteisönsä tarpeista esimerkiksi paikallisten markkinoiden kehittymisen suhteen.

Reinvention

Reinvention merkitsee muutostoiminnan uutta aikaa. Se on kansainvälisesti leviävä ja käytännössä koeteltu metodi, jossa on yksinkertaiset periaatteet, helppokäyttöiset työkalut ja joustavat käytännöt.

Miten Reinvention toiminta auttaa palvelemaan paremmin yhteisöä?

  • Reinvention toiminnassa koko ajattelutapa lähtee menestyksen hausta nopeiden muutosten ja kaaoksenkin keskellä. Palvelutoiminta tapahtuu nykyään yhä lyhyemmissä sykleissä.

  • Reinvention Metodi, sen työkalut ja siitä johdetut käytännöt on tehty lyhyiden syklien ja suuren epävarmuuden maailmaan toisin kuin perinteisen julkishallinnon vastaavat.

  • Reinvention ei tarkoita sellaisten tyhjien prosessien suunnittelua, jotka eivät vaikuta. Sama metodi ja työkalut tukevat toimintaa pienissä ja suurissa muutoksissa.

  • Reinvention toiminnan laaja soveltamisala merkitsee sitä, että oppiminen on nopeampaa ja osaaminen kehittyy paremmin kun eri osapuolilla on yhdistävä metodipohja.

Julkishallinto pysyy dynaamisena, jos sinäkin kehität omaa muutososaamistasi aktiivisesti!