Reinvention Startti sisältö

Reinvention Startti sisältää 12 osiota, joissa on 10 noin 5min pituista videota. Kussakin videossa paneudutaan tiettyyn keskeiseen osion teemaan. Osioista löydät myös kysymyksiä, jotka auttavat sinua jäsentämään omaa tilannettasi, sekä ladattavia materiaaleja helpottamaan Reinvention toimintaasi.  Kurssin kieli on suomi, mutta materiaalit ovat englanninkielisiä.

Seuraavassa kurssin runko ja lyhyet kuvaukset osioiden sisällöstä.

1. Kurssin esittely

2. Lyhyisiin sykleihin!  

  • Käydään tutkimustiedon valossa muutoksen muuttumista ja tarvetta Reinvention toiminnalle

3. Epäonnistumiset vallitsee!

  • Miksi suurin osa muutostoiminnasta epäonnistuu ja mitä hyötyjä Reinvention toiminta tuo

4. Mikä on nykytilanteesi?

  • Titanic Syndrooma Diagnostiikalla määritellään organisaatiosi/sinun valmiutesi toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Diagnostiikka ohjeineen on ladattavissa.

5. Pelkoja halliten?

  • Muutostilanteissa nousee väistämättä esiin pelkotekijöitä, joiden luonnollisuus on hyvä ymmärtää. Ladattavissa yksinkertainen menettely pelon hallitsemiseksi.

6. S-käyrän merkitys!

  • Nopeasyklisessä maailmassa ennakointi ja muutoksen ajoitus ovat menestyksen avainasioita.

7. Reinvention sykli

  • Menestyvä muutostoiminta on syklistä toimintaa ja tässä osiossa opit lisää tästä syklisyydestä.

8. Reinvention vaiheet

  • Reinvention vaiheet tuovat systemaattisuutta ja parantavat toiminnan onnistumisen todennäköisyyttä

9. Tavoitteiden asettelu

  • Tässä osiossa esitellään tutkimukseen perustuva yksinkertainen keino parantaa tavoitteiden saavuttamista

10. Soveltaminen

  • Lyhyesti käydään sitä miksi Reinvention Metodi sopii kaikille ja millä alueilla sitä jo käytännössä sovelletaan.

11. Työkalut

  • Miksi muutostoiminnassa kannattaa käyttää työkaluja. Esimerkinomaisesti käydään lävitse Impact/Readiness työkalu, joka on ladattavissa ohjeineen.

12. Palaute ja resurssit