Ryhmästartti

Reinvention ryhmästartti on tarkoitettu useammille henkilöille Reinvention toiminnan samanaikaiseeen oppimiseen ja yksilötason oppimisen syventämiseen.

Tiimistartti

Osallistujat koostuvat yrityksen tai organisaation muutostoiminnan tiimistä tai henkilöistä, jotka ovat tällaista tiimiä perustamassa. Tiimistartti vaatii vähintään 3 henkilön osallistumisen.

Tiimistartissa kukin tiimiläinen tutustuu ensin Reinvention Metodin perusteisiin Reinvention Startti kurssin avulla. Yhteinen tiimivaihe räätälöidään vastaamaan tiimin tarpeita. Tiimistarttiin voidaan liittää tuki käytännön muutostapaukseen, jolloin tiimi oppii Reinvention toimintaa käytännön kautta. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti Zoom- koulutuksena.

HUOM! Aloitustarjouksena tarjoan 30.8.2024 asti tiimille 1h ilmaisen yhteisen koulutustilaisuuden silloin kuin vähintään 3 hengen yritys- tai organisaatiotiimin jäsenet erikseen hankkivat Reinvention Startti online- kurssin.

Ota yhteyttä tiimisi puolesta!

Ryhmästartti

Osallistujat voivat koostua organisaation eri yksiköistä, yhteistyöorganisaatioista, ekosysteemistä tai asiasta kiinnostuneista henkilöistä ilman yhteistä liityntää. 

Ryhmästartissa kukin ryhmän jäsen tutustuu ensin Reinvention Metodin perusteisiin Reinvention Startti kurssin avulla. Ryhmästartti vaatii vähintään 7 henkilön osallistumista. Ryhmästartin sisältö suunnitellaan ryhmän tarpeiden mukaan.  Ryhmästarttiin voidaan erikseen sovittaessa liittää metodin soveltamista kurssilaisten casetapauksiin. Ryhmästartti järjestetään pääsääntöisesti Zoom-koulutuksena.

HUOM! Aloitustarjouksena tarjoan 30.8.2024 asti ryhmälle 1h ilmaisen yhteisen koulutustilaisuuden silloin kuin vähintään 7 hengen ryhmän jäsenet hankkivat Reinvention Startti online- kurssin.

 Ota yhteyttä, kun ryhmä on tiedossa!