Customer 360°edut

  • Vaativassa VUCA maailmassa kapea asiakasnäkökulma ei rajoita ajattelua
  • Rikkaampi asiakasnäkökulma avaa uusia mahdollisuuksia arvonluontiin
  • Uusi asiakasajattelu johtaa uusiin asiakaslähestymistapoihin, -käytäntöihin ja -työkaluihin