Kukoista ekosysteemissä!


Ekosysteemin olemuksesta

Ekosysteemi tarkoittaa hyvin erityyppisistä toimijoista koostuvaa kokonaisuutta (yritykset, tutkimus, julkishallinto, yhdistykset, yksittäiset ihmiset), johon sisältyy yleensä suuri potentiaali uuden tuottamisesta.

Kukoistavassa ekosysteemissä kuka tahansa ekosysteemin jäsen kokee olevansa tärkeä ja voi olla aktiivinen lupaa kysymättä. Ei tarvitse eikä voikaan tietää mitä toiminta heti tarkoittaa koko ekosysteemille. Tämä epävarmuus on osa ekosysteemin perusideaa. Muuten kyse olisi ketjusta, tavoitteellisesta verkostosta tms. jotka sinänsä voivat olla ekosysteemin tuotoksia.

Reinvention

Reinvention merkitsee muutostoiminnan uutta aikaa. Se on kansainvälisesti leviävä ja käytännössä koeteltu metodi, jossa on yksinkertaiset periaatteet, helppokäyttöiset työkalut ja joustavat käytännöt.

Miten Reinvention toiminta auttaa kukoistamaan ekosysteemissä?

  • Reinvention toiminnassa perusidea on hakea menestystä nopeiden muutosten ja kaaoksenkin keskellä. Tämä lähtökohta on sama kuin elävän ekosysteemin.

  • Reinvention Metodi, sen työkalut ja siitä johdetut käytännöt auttavat menestymään ekosysteemin haastavassa ympäristössä. Yhteinen ajattelutapa helpottaa yhteistyötä.

  • Pelkät ideat ei enää riitä vaan uusia mahdollisuuksia pitää katsoa muutoksen kautta. Mitä hyötyä on odotettavissa, mitä se vaatii jne. Reinvention metodi tukee muutosta.

  • Kaikki alkaa pienestä. Reinvention toiminta voi yhtä hyvin olla pienimuotoista (uuden konseptointia, kokeiluja) ja epävirallista kuin isoihin tavoitteisiin ja kokonaisuuksiin pyrkivää.

Ekosysteemi pysyy elävänä vain jos sinäkin olet aktiivinen ja kehität omaa muutososaamistasi!