Menesty liiketoiminnassa!


Liiketoiminnan muutoksesta

Oli kyse sitten yhtymien tai pk-yritysten liiketoiminnasta, uudistuttamisen rytmi on radikaalisti nopeutunut. Varautuminen siihen että yritys tekee yksittäisiä liiketoiminnan muutoksia silloin tällöin ei enää riitä vaan muutos pitää nähdä jatkuvana prosessina.

Menestyvä liiketoiminta moderneilla suuren epävarmuuden markkinoilla vaatii hyvää kilpailukykyä muutostoiminnassa. Se on keskeinen osaamisalue, joka ei edisty itsestään vaan vaatii aktiivista kehittämistä ja seurantaa.

Reinvention

Reinvention merkitsee muutostoiminnan uutta aikaa. Se on kansainvälisesti leviävä ja käytännössä koeteltu metodi, jossa on yksinkertaiset periaatteet, helppokäyttöiset työkalut ja joustavat käytännöt.

Miten Reinvention toiminta auttaa menestymään liiketoiminnassa?

  • Reinvention toiminnassa koko ajattelutapa lähtee menestyksen hausta nopeiden muutosten ja kaaoksenkin keskellä. Muutos ei ole "pöpö" vaan menestyksen ravintoa.

  • Reinvention Metodi, sen työkalut ja siitä johdetut käytännöt on tehty lyhyiden syklien ja suuren epävarmuuden maailmaan toisin kuin perinteisen bisneksen vastaavat.

  • Reinvention ei tarkoita tyhjien prosessien suunnittelua. Sama metodi ja työkalut käy pieniin ja suuriin liiketoiminnan muutoksiin organisaatioiden sisällä ja niiden yli ulottuen.

  • Reinvention toiminnan vaikuttavuus perustuu siihen, että esim. tiimeissä olevilla henkilöillä on yhdistävä metodipohja. Tällöin voidaan keskittyä paremmin muutosten sisältöön.

Liiketoiminta pysyy dynaamisena jos sinäkin kehität omaa muutososaamistasi aktiivisesti!