Miksi asiakaskeskeinen Reinvention?

  • Tiedetään, että nykyisellään valtaosa tehdyistä muutoksista epäonnistuu 
  • Asiakasnäkökulma jää liian usein muiden muutosten tuomien haasteiden jalkoihin
  • Vanhan ajan ajattelutavat, käytännöt ja työkalut eivät enää vastaa uusiin tarpeisiin