Mitä hyötyä asiakaskeskeinen Reinvention tuo?

  • Muutokset onnistuvat useammin ja tämä näkyy tuloksien parantumisena
  • Mahdollisuuksia hyödynnetään paremmin ja motivaatio muutoksiin kasvaa
  • Muutososaaminen yhdistettynä asiakaskeskeisyyteen tuottaa vahvan kilpailukyvyn