Mitä asiakaskeskeinen Reinvention tarkoittaa?

  • Reinvention Metodin käyttö tuo vankan perustan muutostoiminnalle
  • VUCA aika vaatii uudenlaista asiakaskeskeistä ajattelua
  • Uusia tapoja, työkaluja ja käytäntöjä tuotetaan ja otetaan käyttöön