Motivoidu organisaatiossa!


Organisaation muutokset

Voiton tavoittelemattomuus ei nykypäivänä anna mitään tasoitusta muutosten suhteen. Asiakkaiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten odotukset muodostuvat yhteisessä muutosten maailmassa. Monilla voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla on aivan samat haasteet kuin yrityksillä.

Vapaaehtoisuutta hyödyntävissä organisaatioissa paineet ovat suurimmat, koska siellä on vielä vähemmän keinoja kompensoida toiminnan muuttumattomuutta. Motivaatio, joka on tärkein syy osallistua toimintaan, on myös helpointa menettää, jos toiminta ei enää vastaa odotuksia.

Reinvention

Reinvention merkitsee muutostoiminnan uutta aikaa. Se on kansainvälisesti leviävä ja käytännössä koeteltu metodi, jossa on yksinkertaiset periaatteet, helppokäyttöiset työkalut ja joustavat käytännöt.

Miten Reinvention toiminta auttaa motivoidumpaan organisaatioon?

  • Reinvention toiminnassa koko ajattelutapa lähtee menestyksen hausta nopeiden muutosten ja kaaoksenkin keskellä. Motivoituminen tapahtuu nykyään yhä lyhyemmissä sykleissä.

  • Reinvention Metodi, sen työkalut ja siitä johdetut käytännöt on tehty lyhyiden syklien ja suuren epävarmuuden maailmaan toisin kuin perinteisen organisaation vastaavat.

  • Reinvention ei tarkoita tyhjien prosessien suunnittelua, joita ei käytetä tai niin käy aniharvoin. Sama metodi ja työkalut käy pieniin ja suuriin organisaation muutoksiin

  • Reinvention toiminnan vaikuttavuus perustuu siihen, että esim. tiimeissä olevilla henkilöillä on yhdistävä metodipohja. Tällöin voidaan keskittyä paremmin muutosten sisältöön.

Organisaatio pysyy dynaamisena jos sinäkin kehität omaa muutososaamistasi aktiivisesti!