Onnistu uranvaihdossa!


Uramuutoksen olemus

Nopeasti muuttumassa ja epävarmuutta sisältävässä maailmassa työuran radikaalitkaan muutokset eivät ole harvinaisuus. Tähän vaikuttaa sekä tarjolla olevan työn muutokset, että yhä enemmän myös työtä haluavien tarpeiden ja halujen muutokset.

Työuran muutostilanne alkaa yhä enemmän muistuttaa kevytyrittäjän yritystoiminnan uudelleen suuntaamista. Työmarkkina tulee joustavammaksi ja työyrittäjyyttä paremmin tukevammiksi samalla kun vastaavat palvelut kehittyvät.

Reinvention

Reinvention merkitsee muutostoiminnan uutta aikaa. Se on kansainvälisesti leviävä ja käytännössä koeteltu metodi, jossa on yksinkertaiset periaatteet, helppokäyttöiset työkalut ja joustavat käytännöt.

Miten Reinvention toiminta auttaa sinua työuran vaihdossa?

  • Reinvention toiminnassa koko ajattelutapa lähtee menestyksen hausta nopeiden muutosten ja kaaoksenkin keskellä. Työuran vaihto tapahtuu nykyään yhä lyhyemmissä sykleissä.

  • Reinvention Metodi, sen työkalut ja siitä johdetut käytännöt on tehty lyhyiden syklien ja suuren epävarmuuden maailmaan toisin kuin perinteisen työura-ajattelun vastaavat.

  • Reinvention ei tarkoita sellaisten työurien suunnittelua, joille sinulla ei ole tahtoa tai valmiutta. Sama metodi ja työkalut tukevat toimintaa pienissä ja suurissa uramuutoksissa

Työurasi pysyy dynaamisena, jos sinä kehität omaa muutososaamistasi aktiivisesti!