Uusiuta yhteistyösi!


Yhteistyön rappeutuminen

Yhteistyön merkitys nykypäivänä hyvin ymmärretään. Silti on hyvin tavallista, että hyvänkin alun jälkeen yhteistyö päästetään vähitellen rappeutumaan. Näin käy väistämättä, jos yhteistyön uusiuttamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tämä huomataan usein aivan liian myöhään, jolloin tilannetta on enää vaikea korjata.

Epävarma ja nopeiden muutosten maailma vaatii yhteistyöltä aivan eri tason ketteryyttä ja uusiutumiskykyä kuin mihin on perinteisesti totuttu. Ei riitä, että on muodolliset pitkät sopimukset ja pitkä yhteistyön historia. Yhteistyöhön kohdistuu nykyään aivan samat uudistumisen paineet kuin yritysten ja organisaatioiden sisäiseen muutokseen. Uusiuta ajoissa!

Reinvention

Reinvention merkitsee muutostoiminnan uutta aikaa. Se on kansainvälisesti leviävä ja käytännössä koeteltu metodi, jossa on yksinkertaiset periaatteet, helppokäyttöiset työkalut ja joustavat käytännöt.

Miten Reinvention toiminta auttaa yhteistyön uudistamisessa?

  • Reinvention toiminnassa perusidea on hakea menestystä nopeiden muutosten ja kaaoksenkin keskellä. Tämä lähtökohta on tärkeä myös modernissa yhteistyössä.

  • Reinvention Metodi, sen työkalut ja siitä johdetut käytännöt auttavat menestymään yhteistyön muutoksissa. Yhteinen ajattelutapa helpottaa uusiutumista.

  • Pelkät ideat ei enää riitä vaan uusia mahdollisuuksia pitää katsoa muutoksen kautta. Mitä hyötyä on odotettavissa, mitä se vaatii jne. Reinvention metodi tukee yhteistyön muutosta.

  • Kaikki alkaa pienestä. Reinvention toiminta voi yhtä hyvin kohdistua pienimuotoiseen ja epäviralliseen yhteistyöhön kuin isojen tavoitteiden ja kokonaisuuksien yhteistyöhön.

Yhteistyö pysyy vireänä vain jos sinäkin olet aktiivisesti kehität omaa muutososaamistasi