Miksi Reality Events tarvitaan?

  • Muutokset useimmin epäonnistuvat, jos ne eivät perustu asiakkaan todellisuuteen
  • Mielikuvatyöskentelyn ylikorostuminen johtaa helposti todellisuuden vääristymiseen
  • Reinvention toiminnassa mahdollisuudet käytännönläheiseen toimintaan ovat hyvät