Miksi Customer 360°  tarvitaan?

  • Asiakkaan ja asiakkuuden merkitys VUCA maailmassa on syvällisesti muuttumassa
  • Arvoketjut ovat rikkoutuneet ja ne pitää uudelleen keksiä
  • Nopeat muutokset asiakkaiden palvelusta asiakkaana olemiseen ovat uutta normaalia